ReAttach voor mensen met NAH

Verstoorde prikkelverwerking 

Wanneer er sprake is van een goede prikkelverwerking oftewel een goede sensorische integratie, dan betekent dit dat verschillende zintuiglijke prikkels, gedachten en emoties kunnen worden verwerkt tot een betekenisvol en samenhangend geheel. 

Mensen met hersenletsel hebben vaak problemen met hun prikkelverwerking.
Dit kan leiden tot gevoelens van angst en depressiviteit, overprikkeling en ernstige vermoeidheid.
Het houden van overzicht en plannen van activiteiten kan moeilijk zijn.
Ook kunnen mensen meer emotioneel reageren dan ze graag zouden willen.

Milde en rustige methode

ReAttach is milde en rustige methode waarbij het verwerken van meerdere zintuiglijke
prikkels wordt gestimuleerd en men denkopdrachten krijgt. Hierdoor wordt geleerd om snel en adequaat spannende gebeurtenissen te relativeren
en te verwerken.

Inhoudelijk wordt gewerkt aan het zelfbeeld in relatie met de belangrijkste personen in het leven van degene met hersenletsel.

Er wordt bij voorkeur systemisch gewerkt, wat wil zeggen dat ook de partner en kinderen bij de behandeling betrokken kunnen worden.

ReAttach en Neurorevalidatie is gericht op
–   vermindering van vermoeidheidsklachten
–   verbetering van bewegen
–   psychische en fysieke ontspanning
–   verbetering van aandacht en concentratievermogen
–   verbetering van algemeen welbevinden
–   verbetering van planning en organisatie

Binnen de neurorevalidatie wordt ReAttach toegepast bij mensen met

 • CVA
 • MS
 • Parkinson
 • Klachten op gebied van prikkelverwerking / concentratie / slapen na
  • whiplash
  • commotio cerebri ( hersenschudding)
  • contusio cerebri    ( hersenkneuzing)
  • hersen(vlies)ontsteking

ReAttach bij Parkinson – Bob vertelt over zijn ervaringen 

103

Als Parkinson patiënt ben ik tijdens mijn wekelijkse medische fitnessactiviteit door mijn therapeute op de hoogte gebracht van ReAttach, een methodiek waarbij patiënten leren om hun negatieve ervaringen om te zetten in een positieve gedachte.

Door mijn ziekte was ik regelmatig in een down stemming, die na de behandeling met ReAttach volledig verdween en me aanzette tot activiteit en een positief beeld.

Als museumvormgever werden mijn fantasie en creativiteit geprikkeld en er ontstonden weer nieuwe ideeën. Het leek of mijn hoofd door de behandeling van negatieve elementen een positieve puls kreeg en de prettige herinneringen die plaats hadden ingenomen.

Een leuke bijeenkomst was dat bij het uitoefenen van mijn geliefde sport de dubbeltaken – bij Parkinson een probleem – mij parten gingen spelen en ik mijn wedstrijden steeds nipt verloor. Na een ReAttach behandeling won ik 2 van de 3 wedstrijden… ik speelde vrij, zonder ballast en benaderde de wedstrijden positief.

Bob