ReAttach: Informatie en opleiding

ReAttach is een bio psychosociale methode, wat wil zeggen dat de methode is gericht op de mens als geheel in relatie tot diens omgeving. Hierdoor ervaren zowel psychologen alsook paramedici en verloskundigen ReAttach als een missing tool. 

missing link

ReAttach is gericht op het opheffen van blokkades die groei en herstel in de weg staan en tegelijkertijd op het activeren van ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.  Het doel is om mensen te helpen te komen tot het nemen van eigen regie, waarbij ze in staat zijn tot zelfregulatie. De prikkelverwerking verbetert, spanningen nemen af en de veerkracht neemt toe.

ReAttach is wordt multidisciplinair toegepast en diverse beroepsverenigingen bieden accreditatie voor de opleiding.
De methode richt zich op het verbeteren van de sensorische integratie ( prikkelverwerking) en het optimaliseren van de connectiviteit in het brein. Om te komen tot een goede sensorische integratie moet eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

De therapeut reguleert eerst de spanning ( arousal ) en emoties van de persoon die de sessie krijgt, activeert het sociale beloningssysteem waardoor er gedeelde aandacht is.

Men hoeft niet te praten
Wanneer de voorwaarden optimaal zijn sluit de persoon die de sessie krijgt de ogen en krijgt deze denkopdrachten, terwijl de therapeut gedurende de hele sessie zorgt voor een goede spanning- en emotieregulatie.
De therapeut tapt afwisselend in een hoog en laag tempo op de handen Deze aanraking zorgt voor de aanmaak van oxytocine en het tempo van tappen is gerelateerd aan welk deel van het brein wordt beïnvloed.

cropped-105.jpg

Een onderdeel van ReAttach is  sociaal cognitieve training waarbij er wordt gewerkt met de namen van betekenisvolle anderen. Dit kunnen personen zijn bij wie degene die ReAttach krijgt spanning ervaart.
Een ander aspect is het zich voorstellen van vaardigheden die men nodig heeft om zichzelf te kunnen helpen ( actieve coping) Paramedici werken vaak met motor imagery.
Tijdens de sessie kan er aandacht worden besteed aan posttraumatische spanningen, waarbij men in gedachten niet terug hoeft naar het trauma. Dit maakt ReAttach een milde interventie.

De effecten van ReAttach zijn:
–  Verbetering van spanning –  en emotieregulatie
–  Vermindering van vermoeidheidsklachten
–  Het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
–  Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
–  Vermindering van (beweeg) angst
–  Verbetering van spontane spraak
–  Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping
–  Verbetering in sociale interacties

Door paramedici wordt ReAttach toegepast bij 

  • Mensen met aanhoudende klachten na COVID-19 
  • Mensen met centraal neurologische problematiek / N.A.H
  • Mensen met functioneel neurologische stoornissen / F.N.S
  • Mensen met oncologische problematiek
  • Mensen met psychosomatische klachten / SOLK
  • Mensen met (psycho)geriatrische problematiek
  • Mensen met taal- spraakstoornissen 
  • Mensen die last hebben van klachten door post-traumatische stress 

Mensen die beter willen presteren binnen de (top)sport en performance maken vaak gebruik van deze methode.  Hierbij wordt dan motor imagery geïntegreerd in de sessies.
Er is een video beschikbaar waarin topsporters en hun trainers / coaches hun ervaringen delen.
Stuur even een bericht als je deze video graag zou willen ontvangen.

Opleiding voor paramedici die met volwassenen werken:
3 daagse basisopleiding en daarna begeleiding gedurende de praktijkperiode van 3 a 6 maanden

Het betreft een driedaagse opleiding, waarna je direct ReAttach bewust bekwaam kunt toepassen bij mensen met laag tot midden complexe problematiek. Om de methode toe te passen bij mensen met een hoog complexe zorgvraag is het wenselijk een specialisatiemodule te volgen.

Na de basisopleiding volgt de praktijkperiode, tijdens welke je nog begeleiding ontvangt als dat wenselijk is.  Wanneer middels metingen kan worden aangetoond dat je in staat bent om een significante verbetering te realiseren op het gebied van prikkelverwerking, psychische klachten en veerkracht, zul je het diploma ReAttach ontvangen.

Het is mogelijk om een opleiding bij jou op locatie te organiseren. Op deze manier komt ReAttach letterlijk naar je toe. Het enige wat er nodig is, is een rustige ruimte om in te kunnen werken.
Voor al het andere wordt gezorgd. Samen kijken we naar de gewenste data.

Vraag gerust om meer informatie ( corryheesterbeek@gmail.com)

Inschrijving via ReAttach Academy

Enkele ervaringsverhalen 

Logopediste Lindy Sevens over haar ervaringen met ReAttach

Jikke vertelt over haar ervaringen na een hersenschudding