ReAttach – informatie en opleiding

ReAttach is een biopsychosociale, trans-diagnostisch methode die is gericht op het opheffen van blokkades die groei en herstel in de weg staan, en tegelijkertijd op het activeren van ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.
Het doel is om mensen te helpen te komen tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling – een actieve coping en zelfregulatie.

ReAttach is een multidisciplinair toepasbare methode die zowel binnen het Sociale Domein als binnen de Paramedische Zorg wordt toegepast en die door de diverse beroepsgroepen als de ‘missing link’ wordt ervaren.

ReAttach richt zich op het verbeteren van de sensorische integratie en het optimaliseren van de connectiviteit in het brein. Om te komen tot een goede sensorische integratie moet eerst aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

De therapeut reguleert eerst de spanning ( arousal ) en emoties van de persoon die de sessie krijgt, activeert het sociale beloningssysteem (social reward system)  en zorgt ervoor dat er sprake is van gedeelde aandacht ( joint attention)

20

Men hoeft niet te praten
Wanneer de spanning optimaal is, het sociale beloningssysteem is geactiveerd en er sprake is van gedeelde aandacht sluit de persoon die de sessie krijgt de ogen en krijgt deze denkopdrachten, terwijl de therapeut afwisselend in een hoog en laag tempo op de handen tapt. Dit tappen zorgt voor de aanmaak van oxytocine en het tempo van tappen is gerelateerd aan welk deel van het brein wordt beïnvloed.

cropped-105.jpg

Tijdens de denkopdrachten is er aandacht voor sociaal cognitieve training en het zich voorstellen ( mentaliseren)  van vaardigheden die de persoon nodig heeft om aan de hulpvraag te kunnen voldoen. De therapeut heeft een faciliterende rol.

De effecten van ReAttach zijn:
–  Verbetering van spanning –  en emotieregulatie
–  Vermindering van vermoeidheidsklachten
–  Het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
–  Verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
–  Vermindering van (beweeg) angst
–  Verbetering van spontane spraak
–  Het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping
–  Verbetering in sociale interacties

Door paramedici wordt ReAttach toegepast bij 

  • Mensen met centraal neurologische problematiek / N.A.H
  • Mensen met functioneel neurologische stoornissen / F.N.S
  • Mensen met oncologische problematiek
  • Mensen met psychosomatische klachten / SOLK
  • Mensen met (psycho)geriatrische problematiek
  • Mensen met taal- spraakstoornissen 
  • Mensen die last hebben van klachten door post-traumatische Stress 

Ook bij kinderen wordt ReAttach vaak gebruikt.
Het is een systemische interventie waarbij altijd ook de ouder(s) worden betrokken

Mensen die beter willen presteren binnen de (top)sport en performance maken
vaak gebruik van deze methode.  Hierbij wordt dan motor imagery geïntegreerd in de sessies.

Opleiding

Het betreft een driedaagse opleiding, waarna de cursist direct ReAttach kan toepassen bij mensen met laag tot midden complexe problematiek.
Om de methode toe te passen bij mensen met hoogcomplexiteit is het wenselijk een specialisatiemodule te volgen.

Na de basisopleiding volgt de praktijkperiode, tijdens welke de cursist nog begeleiding ontvangt als dat wenselijk is.  Wanneer middels metingen kan worden aangetoond dat de cursist in staat is om een significante verbetering te realiseren op het gebied van prikkelverwerking, psychische klachten en veerkracht, zal deze het diploma ReAttach ontvangen.

Inschrijven voor de opleiding:

Inschrijving via ReAttach Academy

 

Enkele ervaringsverhalen 

Logopediste Lindy Sevens over haar ervaringen met ReAttach

 

Jikke vertelt over haar ervaringen na een hersenschudding