Geboortezorg

Nieuwe mogelijkheden voor verloskundigen, geboortecoaches en doula’s

VIDEO “ReAttach – nieuwe mogelijkheden binnen de geboortezorg”

Als je deze videopresentatie graag wilt ontvangen, stuur dan even een bericht aan corryheesterbeek.reattach.nah@gmail.com

Hoewel zwangerschap en geboorte natuurlijke processen zijn, kan er rondom deze gebeurtenissen bij de (aanstaande) ouders veel spanning bestaan. Er kan sprake zijn van angst en bezorgdheid tijdens de zwangerschap of angst voor de bevalling, mogelijk omdat er zich eerder complicaties hebben voorgedaan.
Ook kan er na de bevalling sprake zijn van een postnatale depressie.

Er is toenemend inzicht dat spanningen bij de ouders tijdens de zwangerschap en na de geboorte veel impact kunnen hebben op de ontwikkeling van het kindje. Mogelijk is het ook daarom dat er in toenemende mate aandacht is voor psychosociale begeleiding binnen de geboortezorg.

ReAttach is een methode die nieuwe mogelijkheden biedt binnen de geboortezorg. Middels deze kortdurende interventie, die gemiddeld bestaat uit 5 sessies, kunnen spanningen blijvend worden opgeheven. Enerzijds doordat triggers en projecties worden opgeheven die er bestaan in relaties met anderen. Anderzijds doordat er aandacht is voor stress die wordt veroorzaakt door eerdere traumatische ervaringen.

Verder treedt er een verbetering op van de emotieregulatie, de veerkracht van de ouder(s) neemt toe en er wordt gewerkt aan het nemen van eigen regie.


Binnen de geboortezorg wordt ReAttach toegepast bij vrouwen met

–  Angst voor complicaties tijdens de zwangerschap / de bevalling
– Angst voor de bevalling / voor pijn of verlies van controle 
–  Depressieve gevoelens / onzekerheid 
–  (Psycho)sociale problematiek 
–  Eerdere traumatische ervaringen tijdens zwangerschap / bevalling
–  Verliesverwerking ( door eerder verlies van een kindje of geliefde) 
–  Eigen (vroegkinderlijk) trauma – maladaptieve patronen

Vanaf 2021 worden er speciale opleidingen ReAttach georganiseerd voor collega’s werkzaam binnen de geboortezorg.
Deze opleidingen kunnen ook op locatie worden gegeven
Ook kunnen deze collega’s deelnemen in de multidisciplinair samengestelde opleidingsgroepen

Accreditatie Verloskundigen – 16 punten ( Deskundigheidsbevordering)


Meer informatie : corryheesterbeek.reattach.nah@gmail.com