Hersenschudding – Whiplash – SOLK

Post Commotioneel Syndroom

Mensen die een hersenschudding ( commotio cerebri),  hersenkneuzing ( contusio cerebri) of een whiplash hebben gehad kunnen problemen houden met hun prikkelverwerking ( sensorische integratie) en kunnen daardoor klachten hebben die ontstaan door overprikkeling ( sensory overload) .

De problematiek waar u mee te maken kunt hebben na een hersenschudding wordt “Post commotioneel syndroom” of  “Post concussion syndrome” genoemd.
Wanneer u klachten houdt na een whiplash wordt gesproken over W.A.D – Whiplash Associated Disorder.

Symptomen die kunnen optreden zijn
–  verhoogde prikkelbaarheid
–  vermoeidheid
–  problemen met bewegen
–  angstgevoelens
–  depressie
–  misselijkheid
–  concentratieproblemen
–  slaapproblemen
–  spanningsklachten

Tijdens de onderzoeken worden er geen aantoonbare afwijkingen gevonden, terwijl er toch klachten zijn die uw leven flink kunnen ontwrichten.

Bij deze problematiek kunt u baat hebben bij de behandeling middels ReAttach.
Tijdens de behandeling wordt de prikkelverwerking in uw hersenen gestimuleerd.
Ook is de methode gericht op het beter kunnen reguleren van uw spanning en emoties.
De therapeut zal samen met u kijken hoe u bewust om kunt gaan met het aantal prikkels om overprikkeling te voorkomen, en zal helpen bij het vinden van strategieën
om een zo goede mogelijke balans te vinden tussen uw belasting en belastbaarheid.

overprikkeling

Op onderstaande video ziet u de behandeling van een jongedame die een hersenschudding heeft gehad en uitval had in haar linker lichaamshelft.
Het is fascinerend om te zien hoe snel een combinatie van ReAttach en Spiegeltherapie tot positief resultaat kan leiden.

Post Commotioneel Syndroom – ReAttach en Spiegeltherapie

ReAttach en Spiegeltherapie bij sensomotorische problemen na hersenschudding

 

 

SOLK

Soms is er ook sprake van lichamelijke stoornissen, terwijl er bij onderzoeken geen afwijkingen worden gevonden. Men spreekt dan van SOLK, oftewel Somatisch                    Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Ook chronische pijn en chronische vermoeidheid kunnen onder deze noemer vallen. Hoewel uw klachten medisch niet verklaard kunnen worden is er wel alle begrip dat u hinder ondervindt van de beperkingen die u ervaart.

Ook mensen die te maken hebben met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten kunnen baat hebben bij een behandeling met ReAttach.