ReAttach

ReAttach is een multimodale en kortdurende interventie die is gericht op het opheffen van belemmeringen die groei in de weg staan, het optimaliseren van ontwikkeling en activeren van nieuwe vaardigheden

Multimodaal betekent dat er meerdere aspecten zijn geïntegreerd binnen één behandelmethode. Deze aspecten, die te zien zijn in onderstaande afbeelding, vinden
voor een groot deel synchroon plaats.

20

Verbetering van sensorische integratie en connectiviteit in het brein

De therapeut reguleert de spanning en emoties.  Terwijl er sprake blijft van een gedeelde aandacht vindt er activatie plaats van de sensorische integratie en verbetert de  connectiviteit in het brein. Onder deze optimale omstandigheden worden denkopdrachten gegeven die gericht zijn op de hulpvraag van de cliënt, waarbij wordt toegewerkt naar een actieve coping.

De effecten van ReAttach zijn: 

–  verbetering van spanning –  en emotieregulatie
–  vermindering van vermoeidheidsklachten
–  het krijgen van zelfcontrole op het gebied van chronische pijn
–  verbetering van motorische vaardigheden / motorische aansturing
–  vermindering van (beweeg)angst
–  verbetering van spontane spraak
–  het nemen van eigen verantwoordelijkheid / komen tot een actieve coping
–  verbetering in sociale interacties

Als multimodale interventie is ReAttach voor meerdere disciplines toe te passen als voorwaardenscheppende en ondersteunende interventie binnen het vakspecifieke behandelplan.

Orthopedagogen, Psychologen, Psychiaters en Jeugdzorgwerkers zijn met de methode aan de slag gegaan als aanvullende tool in hun professionele gereedschapskist.                    De laagdrempeligheid voor de cliënt maakt ReAttach een fijne aanvulling voor collega’s in zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ook de (para)medici werken met ReAttach bij mensen met

  • Centraal neurologische problematiek / N.A.H
  • Functioneel neurologische stoornissen
  • Oncologische problematiek
  • Psychosomatische klachten
  • (psycho)geriatrische problematiek
  • Taal- spraakstoornissen

ZOEKT U EEN ReAttach THERAPEUT BIJ U IN DE BUURT?
KIJK DAN OP ReAttach Register

 

In  onderstaande video vertelt logopediste Lindy Sevens over haar ervaringen met ReAttach